TẠO THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Hướng dẫn tạo thông tin người dùng trong phần mềm kiểm soát ra vào ZKTeco