KẾT NỐI ĐẦU ĐỌC VỚI PHẦN MỀM BẰNG IP

Hướng dẫn kết nối đầu đọc với phần mềm kiểm soát ra vào ZKTeco bằng IP